PK Metrostav a. s.

 

Produkty

PK Metrostav a. s. - výroba drveného kameniva

 

      Spoločnosť

     

      Produkty

 

PK Metrostav a. s.

Spoločnosť PK Metrostav a. s. prevzala pod svoju správu všetky výrobné, strojné a dopravné zariadenia zabezpečujúce prípravu
a dobývanie vyhradených ložísk povrchovým spôsobom, následnú výrobu a zušľachtenie nerastov.

Naše výrobky dlhodobo dosahujú štandard európskej kvality. Potvrdením zhody nami deklarovaných vlastností výrobkov s určenými technickými normami sú platné certifikáty pre naše výrobky.

Drvené kamenivo z našich výrobní sa môže použiť ako:
   - kamenivo na výrobu betónu
   - kamenivo do malty
   - kamenivo do bituménových zmesí
   - kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov
   - kamenivo na koľajové lôžka

Z hľadiska produkcie naša spoločnosť vyrába požadované frakcie kameniva a kamenárske výrobky v regióne Slovenska, kde máme rozmiestnené jednotlivé prevádzky:

   - Oblasť Sever
      - Lom Tunežice
      - Lom Turie-Višňové
      - Lom Ružomberok - Biely Potok
      - Lom Bystrička

   -
Oblasť Juh
      - Lom Stožok
      - Lom Bulhary
      - Lom Čamovce

   - Oblasť Východ
      - Lom Ruskov

 

 

      Kvalita

   

      Referencie

   

      Kontakt

   
     
   Oblasť Sever    

      Lom Tunežice

   

      Lom Turie-Višňové

   

      Lom Ružomberok

   

      Lom Bystrička

   
     
   Oblasť Juh    

      Lom Stožok

   

      Lom Bulhary

   

      Lom Čamovce

   

 

   
   Oblasť Východ    
      Lom Ruskov    

 

   
     

   Mapa lomov

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  stavebný kameň, stavebny kamen, drvené kamenivo, drvene kamenivo, štrkodrva, strkodrva, frakcie kameniva, štrky, strky, šutolina, sutolina, makadam,
  PK Metrostav a. s.    www.pkmetrostav.sk    All rights reserved